Archivo por etiquetas: facturación

Escucha japonés 24: Facturando en el aeropuerto

Descargar | Ver en YouTube
お席は、窓側と通路側がございますが、
おせきは、まどがわと つうろがわが ございますが、
O-seki wa mado gawa to tsuuro gawa ga gozaimasu ga,
Hay asientos en ventana y en pasillo,

どちらにされますか?
どちらに されますか?
dochira ni saremasu ka?
¿cuál prefiere?

通路側でお願いします。
つうろがわで おねがいします。
Tsuuro gawa de o-negai shimasu.
Pasillo, por favor.

それと、非常出口ではないところでお願いします。
それと、ひじょうでぐちでは ないところで おねがいします。
Sore to, hijoo deguchi dewa nai tokoro de o-negai shimasu.
Y además, póngame uno que no esté en la salida de [...]